Dé enige ouderenpartij van Alkmaar

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een mix van ambitieuze, ervaren, bevlogen, betrokken mannen en vrouwen, jong én senior, die samen een politieke partij vormen. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een lokale partij. Dat betekent dat wij niet belemmerd of afgeremd worden door de landelijke standpunten van een partijtop in Den Haag. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) neemt beslissingen puur in het belang van de gemeente Alkmaar en haar inwoners. De kandidaat-raadsleden hebben één ding gemeen. Ze zijn ervaren bestuurders of ervaren professionals uit de gezondheidszorg, openbaar bestuur, politie, zelfstandig ondernemer, gepensioneerden, jong én senior! Deze brede bundeling van kennis en professionals is hét grote pluspunt van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Seniorenbeleid

Bijna 42% van de inwoners van Alkmaar is ouder dan 55 jaar en dit percentage zal de komende jaren verder stijgen. De doelgroep senioren is daarmee een groep mensen die niet over het hoofd gezien kan en mag worden. Een vergrijzende samenleving brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor de overheid en samenleving, maar biedt zeker ook kansen. Het aantal mensen met en zorgvraag zal stijgen maar ook het aantal mensen dat zich actief inzet voor hun omgeving, als vrijwilliger, bestuurslid, mantelzorger, oppas oma of opa. Ondanks dat de groep senioren groot en belangrijk is voor Alkmaar, is er geen integraal seniorenbeleid. Het College van Alkmaar meent dat het seniorenbeleid een vast onderdeel is van alle beleidsterreinen van de gemeente, en dat zo de aandacht voor senioren gegarandeerd is. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wil dat allemaal op een rijtje zetten plus de bedragen die daaraan besteed worden zodat ook boven water komt hoeveel geld er daadwerkelijk aan senioren wordt uitgegeven. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is verheugd dat er een coördinerend wethouder seniorenbeleid is benoemd.

Veiligheid

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zet zich in voor zichtbare politie en BOA’s. De aanwezigheid draagt bij tot een groter veiligheidsgevoel. Daarom is De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) voorstander van het uitbreiden van het aantal BOA’s.
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, in je huis en in je buurt. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) keihard optreden tegen criminelen die onze eigendommen stelen, kapot maken. Ook de overlast die in wijken wordt ervaren, zoals dealen, geluidsoverlast en asociaal gedrag moeten zonder pardon worden aangepakt. Als het nodig is vindt De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) het juist om cameratoezicht, preventief fouilleren of extra toezicht in te zetten.

Betaalbare woningen voor jong én senior

Alkmaar kent een enorme wachtlijst woningzoekenden, maar liefst 16.000 mensen op zoek naar een betaalbare woning. Om die enorme achterstand in te lopen is een onorthodoxe aanpak nodig. Niet alleen wachten op initiatieven vanuit de z.g. markt. De gemeente moet een actievere rol spelen. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wil onder andere z.s.m. lege kantoorpanden ombouwen naar woningen, flexwoningen bouwen. Alles om onze woningzoekenden aan een betaalbare woning te helpen.

Financiën

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is voorzichtig met het uitgeven van geld. Dat geld is bijeengebracht door de samenleving en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Uitgangspunt voor De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is dat de gemeentelijke belastingen en tarieven niet worden verhoogd, slechts het inflatiecijfer volgen. Alkmaar is een gemeente met lage woonlasten en dat houden we zo!

Ruimhartig armoede- en minimabeleid

Een deel van onze mensen heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn. De beste aanpak van armoede is een betaalde baan, maar waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden moet de gemeente een vangnet bieden. Er zijn vele goede regelingen die ondersteuning bieden. Daar wil De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) mee doorgaan. Een ruimhartig armoede- en minimabeleid is waar De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) voor gaat.

Participatie

Nieuwe plannen, ander beleid moet zich gedragen weten door de Alkmaarders. Voor De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is participatie enorm belangrijk. De afgelopen raadsperiode hebben laten zien dat de burgerparticipatie, zoals die door het huidige stadregering werd ingevuld, vaker tekort schoot. Voorbeelden: ontwikkelsituatie Trefpuntkerk, bouwplan van Everdingenstraat, zonder inspraak afschaffen papieren bezoekerskaart, Overstaete.
Dat moet dus anders! De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zet met volle kracht in om de participatie te verbeteren

Speerpunten

1. Versterken gemeentelijk seniorenbeleid
2. Geen belastingverhogingen
3. Veiligheid op straat is topprioriteit, dus meer toezicht én handhaving
4. Betaalbare woningen voor jong én senior
5. Het verbeteren van de burgerparticipatie

© Copyright - seniorenpartijalkmaar.nl