WAT IS OMBUDSWERK?

Wanneer u problemen heeft met zaken die de Gemeente voor u zou kunnen/moeten oplossen kan de Ombudsvrouw van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) u helpen met bijvoorbeeld:

  • digitalisering van gemeentelijke diensten. Soms is de informatie die u krijgt niet geheel duidelijk en loopt u vast in het gebruikte systeem;
  • problemen in uw wijk wat betreft onderhoud van bestrating, ophalen vuil, groenvoorziening en overlast;
  • parkeer- en verkeersproblemen;
  • en wat er verder aan de hand kan zijn.

Met andere woorden: de Ombudsvrouw bemiddelt tussen burger en de gemeentelijke instelling.

Voorwaarde is wel dat u eerst zelf heeft geprobeerd het probleem bij de gemeente aan te geven. Wanneer dit niet lukt kunt u met uw vraag/klacht terecht bij de Ombudsvrouw, die de zaak voor u gaat uitzoeken om tot een oplossing te komen.

Deze hulp is gratis!

Spreekuur in het Stadhuis van Alkmaar, ingang Breedstraat. Telefoonnummer: 06-26158849
Elke laatste zaterdag van de maand tussen 11.00-12.00 uur.