ANBI-Status

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de ANBI-status. Dat is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich volledig inzetten voor het algemeen belang. De ANBI-status is een voorwaarde om voor bepaalde belastingvoordelen in aanmerking te komen.

Dankzij de ANBI-status kunnen giften aan de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) van particulieren een aftrekpost zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financieel overzicht moeten beschikbaar zijn. Deze overzichten zijn op dit moment opvraagbaar via info@seniorenpartijalkmaar.nl en binnenkort online beschikbaar.