Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s 5G

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s bij uitrol van 5G kreeg geen steun van VVD, D’66, PvdA, Leefbaar Alkmaar en OPA.

De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die de uitrol van 5G ( electromagnetische straling) in Alkmaar met zich meebrengt. Wetenschappers zijn tot op het bot verdeeld over de thermische en biologische effecten ervan op mens en milieu en er is nog geen enkel onafhankelijk opgestelde rapportage waarin genoemde effecten gezamenlijk worden onderzocht. 

Dat is de reden dat de Seniorenpartij Alkmaar ( SPA), daarin gesteund door de mede indieners CDA en CU de gemeenteraad vroeg pas in te stemmen met de uitrol van 5G als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 5G veilig is voor de gezondheid van mens en milieu. Tijdens de stemming sloten GL en BAS zich bij de indieners aan.

Tegenstemmers beroepen zich op het feit dat “Europa het wel zal regelen” of de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad. Begin december vindt behandeling van een wetsvoorstel tot uitrol plaats in de Tweede Kamer. 


Conclusie van de Seniorenpartij Alkmaar (SPA): technologische ontwikkeling gaat voor de gezondheid van mens en milieu: schande!!