SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt opnieuw tegen bouwplan “De Nieuwe Emma”.

Opnieuw lag de vraag voor om goedkeuring te geven aan het bouwplan “De Nieuwe Emma”, van Everdingenstraat.
Voor de zoveelste keer werd deze zaak gekenmerkt door massaal protest van bewoners uit de wijk. Vele malen was er ingesproken op de commissie- en raadsvergaderingen. Honderden handtekeningen, zienswijzen tegen het plan. Dit liet duidelijk zien de zeer grote betrokkenheid van de wijkbewoners en hun grote weerstand tegen het plan. In de raadscommissie heeft de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) duidelijk laten weten het plan een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat te vinden. De bewoners van de flat Everstaete moeten het doen zonder invallend zonlicht.
De problemen van het Emmakwartier zijn de al jaren verslechterende groensituatie en de uit de hand gelopen parkeerdruk. In het projectplan wordt voor de parkeeroverlast geen oplossing geboden. De aangekondigde groenaanplant is een fractie van hetgeen in de afgelopen jaren als is gesloopt. Met dit groenplan zijn wij dus niet tevreden.
Natuurlijk zijn het mooie woningen, maar als je als partij akkoord wil gaan met de voorgestelde bouw van 8 woningen moeten er toch zwaarwegende argumenten zijn. De argumenten van de coalitie (OPA, VVD, CDA en D66) dat het een mooi plan is overtuigden de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) geenszins. Er moet ook gekeken worden naar het woon- en leefklimaat, het belang van de burger dus!
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) onderschrijft de opvattingen van de verontruste buurtbewoners en hebben daarom wij tegen het plan “De Nieuwe Emma” gestemd.