VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020

Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv)

Geacht College,

Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.

De nationale groene rekenaars hebben weer kritiek op de rekenmethode van PBL omdat deze uit gaat van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, b.v. BTW. Men noemt dit appels met peren vergelijken. Hoe dan ook, tussen Aedes en het PBL is vastgesteld dat nu gerekend wordt met kosten die 40 tot 50% hoger liggen dan in de doorrekening van het klimaatakkoord.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de laatste doorrekencijfers?
  2. Hoe kwalificeert u de berekeningswijze en uitkomsten van PBL?
  3. Welke maatregelen gaat het College van Alkmaar nemen om te voorkomen dat onze inwoners financieel de klos zijn van het klimaatakkoord?
  4. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat de eerder geopperde (gemeentelijke) financiële leningen aan inwoners om te kunnen voldoen aan de klimaateisen, mede gelet op de fors oplopende kosten, onze inwoners op onredelijke kosten jaagt?
  5. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat het vorenstaande voor alle inwoners van Alkmaar geldt, dus huurders en eigenaren?
  6. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat het kabinet morrelt aan de belofte dat huishoudens niet duurder uit zijn met klimaatbeleid?
  7. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat wij Alkmaarse inwoners niet in de financiële kou laten staan?
  8. Bent u bereid om z.s.m. een gemeentelijke conferentie over deze problematiek te beleggen?

Voor de beantwoording bedank ik u hartelijk

Vriendelijke groet,

Arie Epskamp

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)