Verkiezingsprogramma 2022-2026

P E R S B  E R I C H T  – 26 november 2021

“Sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring”

De leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) hebben het  verkiezingsprogramma (2022-2026) alsmede de kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ledenraadpleging heeft via digitale weg plaatsgevonden.

Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan worden vastgesteld dat de kandidatenlijst een mooie mix omvat van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Vm. Wethouders en raadsleden, ondernemers, fysiotherapeut, begeleiders in de zorg, hoofd personeel en gepensioneerden komen allemaal voor op de kandidatenlijst. Ik ben heel trots dat we zo’n ervaren en gemotiveerde ploeg mensen op onze lijst hebben staan. Wij gaan door op de ingeslagen weg van herkenbare en duidelijke politiek. Natuurlijk hopen we op meer zetels! De inwoners van Alkmaar kunnen op ons rekenen, we blijven ons uiterste best doen, in het belang van jong én senior”.

Voor de complete kandidatenlijst klik HIER.

Greep uit het verkiezingsprogramma:

 1.  Benoemen coördinerend wethouder Seniorenbeleid
 2.  Handhaven papieren bezoekerskaart
 3.  Alternatieve woonvormen ondersteunen ( z.g. generatiewonen)
 4.  Woonlasten niet stijgen
 5.  Voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren, senioren en studenten
 6.  Grasland is géén beschermd natuurgebied
 7.  Spijkerhard optreden tegen overlast
 8.  Geen verhoging parkeertarieven
 9.  Uitbreiden Singelgarage
 10.  Realiseren fietsparkeergarage onder het water aan het Waagplein
 11.  Sneloplaadpunten voor elektrische fiets en scootmobiel
 12.  Krachtig werkgelegenheidbeleid met extra aandacht voor senioren
 13.  Uitbreiding aantal BOA’s
 14.  Behouden vuurwerktraditie met minder overlast
 15.  Geen milieuleningen voor inwoners Alkmaar
 16.  Geen diftarsysteem invoeren.