Wie zijn wij

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een lokale ouderenpartij.

De senior van nu is niet meer de senior van 20 jaar geleden. De senior van nu wil zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Daarom is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een voorstander van het terugbrengen van het zogenaamde Seniorenlabel bij woningtoewijzing.

Wij vinden het heel belangrijk dat kiezers zich gehoord en gezien voelen. Dat gaat verder dan inspraak in de gemeenteraad of burgerparticipatie. Wij gaan de buurten in om met U te praten en speuren actief naar mogelijkheden om voor U in de bres te springen.

Een kernwaarde is: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van kiezers in onze partij. Kiezers weten wat ze aan ons hebben en waar ze aan toe zijn.

Mensen die de 50 jaar zijn gepasseerd en hun baan verliezen, merken, ook bij de aantrekkende economie, hoe moeilijk het is om als 50 plusser aan het werk te komen. Wij willen ons inzetten voor een lokaal werkgelegenheidsplan voor senioren en óók voor jongeren.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kijkt streng en kritisch naar de uitgaven die door de gemeente Alkmaar worden gedaan.

Wij streven naar een veilige stad. Om dit te bereiken streven wij naar een helder handhavingsbeleid en willen we overlast inperken. Niet optreden als het kwaad al is geschied maar vooral preventieve maatregelen nemen om erger te voorkomen.

Alkmaar is een gemeente met lage woonlasten, dat wil de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zo houden.

Wij vragen u, doe met ons mee!B