Financiële kater voor gepensioneerden

“HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN”
FINANCIËLE KATER VOOR GEPENSIONEERDEN
DAAROM GÉÉN VERHOGING LOKALE BELASTINGEN!
UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!
INITIATIEFVOORSTEL SAMENHANGEND SENIORENBELEID

Besteedbaar inkomen achteruit:
Gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële klap te verwerken. Het besteedbaar inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stellen de economen van de ABN AMRO.
Wat kunnen we in Alkmaar doen om het besteedbaar inkomen een beetje op peil te houden daar waar de Haagse partijen de senior opnieuw in de kou laat staan?
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal zich verzetten tegen verhoging van de Alkmaarse belastingen en heffingen. Net zo als wij vraagtekens zetten bij het mogelijk verstrekken van goedkope overheidsleningen bij o.a. het project “van het gas af”. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gaat de Alkmaarse burger geen overheidsleningen opdringen, aldus Arie Epskamp, de fractievoorzitter en a.s. lijstaanvoerder van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).
Het Alkmaars college (VVD, Groen Links, D66,CDA en PvdA) denkt daar heel anders over maar u weet het, net als de SeniorenPartij Alkmaar (SPA):
“UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET”.
Initiatiefvoorstel samenhangend seniorenbeleid komt eraan!
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft voor de zomervakantie het initiatief genomen om te komen tot een samenhangend seniorenbeleid te komen. We hebben de huidige aanpak versnipperd genoemd. Op allerlei gebied wordt wel aan senioren gedacht maar lijn valt er niet in te ontdekken.
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aan de Alkmaarse politieke partijen gevraagd om de “ontwikkelagenda” aan te vullen en we zijn heel blij dat veel partijen daaraan gehoor hebben gegeven. In het laatste kwartaal zal, samen met de geïnteresseerde partijen een initiatiefvoorstel worden ingediend. Een hele belangrijke stap in de goede richting.
Arie Epskamp: 06-41755123 a.epskamp@spa-alkmaar.nl
Cor van Vliet: 06-51422288 c.vanvliet@spa-alkmaar.nl