Geen hernieuwde opvang statushouders in AZC De Vluchthoef

GEEN HERNIEUWDE OPVANG STATUSHOUDERS IN AZC DE VLUCHTHOEF

AFSPRAKEN MET DE OMWONENDEN NAKOMEN

VOORSTEL VAN B. & W. AFWACHTEN.

Geachte bewoners,

Tijdens de extra raadsvergadering van 13 september 2021 werd ruim aandacht besteed aan de oproep van het COA om in Alkmaar statushouders te huisvesten b.v. in het AZC De Vluchthoef. Voor de helderheid, het gaat hier niet om Afghaanse vluchtelingen!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft in haar reactie allereerst duidelijk gemaakt dat een ieder recht heeft op een dak boven zijn hoofd. En dat is iets dat niet alleen geldt voor statushouders; maar ook voor jong én senior die al jaren wachten op een betaalbare woning. De beschikbaarheid van betaalbare woningen neemt al jaren af en ook de doorstroming naar middeldure huur of betaalbare koop lijkt alleen voor de goed gevulde portemonnee beschikbaar.

De crisissituatie die met name door de  fracties van de Alkmaarse PvdA en Groen Links wordt voorgesteld wordt NIET gedeeld door mevr. Van Kampen (burgemeester van Schagen) als voorzitter van de bovenregionale regietafel asielzoekers.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is niet tegen de opvang van statushouders in Alkmaar. Maar zal tegenstemmen als het gaat om hernieuwde huisvesting in het AZC De Vluchthoef. Daarover zijn door burgemeester Bruinooge heldere toezeggingen gedaan aan u, de omwonenden. De locatie kan namelijk heel snel worden herontwikkeld voor jongeren én senioren.

Met vriendelijke groeten,

De Gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Arie Epskamp en Cor van Vliet