ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer hebben  of digibeet zijn.

Het is inderdaad zo dat de gemeente Alkmaar al haar berichten digitaal laat publiceren.

Daarbij wordt naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  dus onvoldoende rekening gehouden met mensen die dus geen computer hebben of digibeet zijn. Die groepen inwoners worden daardoor van gemeentelijke informatie buitengesloten en dat kan natuurlijk niet.

Ook de Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat de overheid niet alleen op een digitale manier met burgers moet communiceren

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven dat alle inwoners van Alkmaar in de gelegenheid moeten zijn om kennis te nemen van de gemeentelijke kennisgevingen vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om naast de digitale informatievoorziening door de gemeente Alkmaar óók de kennisgevingen weer te publiceren in een huis-aan-huis blad.

Onze motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door de fractie van D66, die daarmee vele senioren en anderen die nog géén of onvoldoende gebruik van de digitale snelweg kunnen maken in de kou lieten staan.

Hartelijke groet,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Cor van Vliet en Arie Epskamp