Raadsvoorstel Seniorenagenda unaniem aangenomen!

In ons verkiezingsprogramma stond prominent opgenomen het realiseren van een seniorenagenda. Tot ons groot genoegen is afgelopen donderdag de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel van de Seniorenagenda.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

* informatie dichtbij en toegankelijk

* preventie en gezondheid

* wonen (herintroductie seniorenlabel)

* bestaanszekerheid/financiële hulp

* versterken vrijwilligerswerk en betaald werk door senioren

* regionale samenwerking

Met het college en in de raadsvergadering is tussen raad, wethouder Arie Epskamp en niet te vergeten de ambtelijke organisatie gewerkt aan een voorstel dat door alle partijen is omarmd.

Wij zijn zeer enthousiast over de Seniorenagenda en de aanpak ervan zien we met veel vertrouwen tegemoet. Hard aan het werk voor senioren!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231005_55262390