Tag Archief van: kleine windturbines

Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar

Donderdag 18 april was een historisch moment in de raad van Alkmaar. Er stonden belangrijke stukken op de agenda. En deze stukken zijn allemaal aangenomen.

Raadsvoorstel ingebruikname Robonsbosweg

De SeniorenPartij Alkmaar is blij dat, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de Robonsbosweg ingezet wordt als opvanglocatie voor maximaal 150 asielzoekers, tijdelijke huisvesting aan maximaal 150 Alkmaarse statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers. Dit getuigt van een empathische en verantwoordelijke oplossing voor de maatschappelijke opgave waar we voor staan.

“Verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood maar ook oog houden voor de Alkmaarse spoedzoeker. Het is moeilijk om deze heel verschillende belangen te helpen maar wij als SeniorenPartij Alkmaar blijven ons inzetten voor humanitaire opvang voor slachtoffers van oorlog en geweld en voldoende woningen voor onze Alkmaarse woningzoekenden.”

De belangen van de lokale gemeenschap zijn zorgvuldig meegewogen door het ingezette informatie- en participatietraject.

Daarnaast wordt het toekomstig wonen voor Alkmaarders na 2030 mogelijk gemaakt waardoor deze locatie een duurzame bestemming krijgt.

Heel wat partijen hebben met dit voorstel moeten geven en nemen. Maar we zijn trots dat het aangenomen is. Een historisch moment! Waar eerder twee colleges over zijn gevallen gaat er nu echt een goede opvanglocatie komen.

Vaststelling beleidskader kleine windturbines

De SeniorenPartij Alkmaar vindt goede beleidskaders bij de aanvraag van kleine windturbines belangrijk. Ze bieden duidelijke richtlijnen en procedures voor het aanvragen en plaatsen van kleine windturbines. Zowel aanvragers als beleidsmakers weten wat er verwacht wordt.

Hierdoor kunnen aanvragen sneller en efficiënter worden afgehandeld, wat tijd en geld kan besparen.

Ook kunnen er zo eisen gesteld worden aan de kwaliteit en veiligheid van kleine windturbines.

Er zijn nu ook richtlijnen voor de plaatsing. Bijvoorbeeld met betrekking tot afstanden tot woningen, beschermde natuur- of cultuurgebieden en andere gevoelige locaties.

Duurzame energieproductie wordt bevorderd en agrariërs kunnen zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen onderneming.

Het participatieproces is goed doorlopen en er wordt rekening gehouden met de inpassing in het polderlandschap.

Raadsvoorstel toekomstscenario Hoornse Vaart

De SeniorenPartij Alkmaar kiest voor nieuwbouw als meest kansrijke oplossing voor het sportcomplex de Hoornse Vaart. De huidige locatie is goed bereikbaar voor zowel auto’s, fietsers als openbaar vervoer.

Een goed plan voor exploitatie en onderhoud is essentieel. Toekomstbestendig bouwen, aanpassingen moeten wel mogelijk blijven binnen redelijke kosten.

Géén achterstallig onderhoud meer, beheersing van de kosten en zorgen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk zwembad.

Dat is goed voor de sociale cohesie, recreatie en ontspanning, toerisme en economie van onze gemeente. Zwemmen is een activiteit die weinig belastend is voor de gewrichten en spieren.

Voor zwangeren, baby’s, kinderen, tieners, topsporters, recreanten én Senioren. Kortom: zwemmen is goed van jong tot oud.

Ook zijn wij voor een onderzoek om het buitenzwembad te vergroten. Nog meer plezier voor de Alkmaarders! en wie weet nog een extra spectaculaire attractie erbij.

Laat het mooie weer maar komen!