Tag Archief van: positieve begroting


De afgelopen jaren werden de discussies met betrekking tot de GGD gekenmerkt door financiële problemen. Onze fractie heeft de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor een strenge bestuurlijke aanpak. 

Bij de start van het huidige college kwam de portefeuille GGD onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Arie Epskamp te liggen. Bij de behandeling van de GGD cijfers afgelopen week kon hij een positieve begroting leveren en een grotere bijdrage aan de algemene reserve. Hiermee wordt voor het jaar 2025 voorkomen dat er opnieuw een vraag bij de gemeente Alkmaar komt tot extra financiële ondersteuning salarisontwikkeling.

De raadscommissie Sociaal ondersteunde unaniem het raadsvoorstel van de wethouder en gaat in de komende raadsvergadering, zonder discussie, unaniem akkoord.  

En dat na jarenlang gedoe!