Tag Archief van: raadslid

Raadzaal-stadhuis-Alkmaar

De raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar bestaat uit 2 raadsleden. Voor goede uitoefening van hun taken hebben zij praktische en inhoudelijke ondersteuning nodig van commissieleden. In Alkmaar mag elke fractie 3 commissieleden voordragen voor benoeming. Zij hebben zitting in één van de raadscommissies en voeren namens de fractie het woord en brengen advies uit. Elke maand komt de raadscommissie bijeen.

Commissieleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de commissievergaderingen ad. 151,20 euro (prijspeil 1 januari 2024) De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast.

Commissielid voor de SeniorenPartij Alkmaar houdt in:

 • Je hebt interesse voor de gemeentelijke politiek met een positieve blik gericht op Senioren;
 • vertegenwoordigt de fractie tijdens de commissievergaderingen;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • je bent woonachtig in Alkmaar en je bent of wilt lid worden van de SeniorenPartij Alkmaar;
 • je bent op maandagavond beschikbaar voor het fractieoverleg tussen 19.30 – 21.00 uur;
 • en bereid om tussen de 6-8 uur per week aan organisatorische en/of administratieve zaken op te pakken.

Wat we van jou verwachten:

 • Ondersteuning van de raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar op het gebied van het raadswerk;
 • deelnemen aan commissievergaderingen (commissie Sociaal, commissie Bestuur en Middelen en/of commissie Ruimte);
 • zoveel mogelijk de wekelijkse fractievergaderingen bijwonen;
 • contacten onderhouden met organisaties, kiezers en het bezoeken van de voor de fractie belangrijke bijeenkomsten;
 • de fractie ondersteunen met organisatorische en/of administratieve zaken.

Wat bieden wij:

 • Een omgeving waarin je mening gewaardeerd wordt;
 • mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de gemeente politiek;
 • een vergoeding voor het aanwezig zijn bij een commissievergadering;
 • een device met SIM-kaart;
 • actief invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek.

Na een inwerkperiode kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden tot meer actieve politiek inhoudelijke input. Denk hierbij aan het opstellen van technische/politieke vragen, het meeschrijven aan moties, bijeenkomsten organiseren of je meer richten op PR en communicatie.

Heb je na het lezen ook zin gekregen om aan de slag te gaan als commissielid of wil je meer weten over de werkzaamheden of denk je op een andere manier onze fractie te kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Sasja Spek op 06-29 43 01 24 of mail naar sasja@spa-alkmaar.nl

De werkzaamheden aan de Laat-west zijn afgerond, hét moment waar we samen naartoe geleefd hebben. Reden dus voor een feestelijke opening. Zaterdag 1 juli werd de nieuwe Laat-west officieel geopend door wethouder Christiaan Peetoom. Dit werd gevierd met alle bewoners van de Laat en omgeving, ondernemers en betrokkenen. Ook raadslid Peter van de Heijde was van de partij namens SeniorenPartij Alkmaar (SPA).