Raadzaal-stadhuis-Alkmaar

De raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar bestaat uit 2 raadsleden. Voor goede uitoefening van hun taken hebben zij praktische en inhoudelijke ondersteuning nodig van commissieleden. Een fractie heeft plaats voor 3 commissieleden. Voor de commissie sociaal, bestuur en middelen en de commissie ruimte.

De gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Niet-raadsleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Raadsleden krijgen al een vergoeding voor hun raadslidmaatschap.

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Niet-raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenten zijn hiervoor ingedeeld in 6 inwonersklassen. De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.

Commissielid voor de SeniorenPartij Alkmaar houdt in:

 • Je hebt interesse voor de gemeentelijke politiek met een positieve blik gericht op Senioren;
 • vertegenwoordigt de fractie tijdens de commissievergaderingen;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • je bent woonachtig in Alkmaar en je bent of wilt lid worden van de SeniorenPartij Alkmaar;
 • je bent op maandagavond beschikbaar voor het fractieoverleg tussen 19.30 – 21.00 uur;
 • en bereid om tussen de 6-8 uur per week aan organisatorische en/of administratieve zaken op te pakken.

Wat kunnen wij bieden:

 • Een omgeving waarin je mening gewaardeerd wordt;
 • mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de gemeente politiek;
 • een vergoeding voor het aanwezig zijn bij een commissievergadering;
 • een tablet met internetverbinding;
 • actief invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek.

Welke werkzaamheden kun je gaan uitvoeren:

 • Ondersteuning van de raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar op het gebied van beleidsvoorbereiding;
 • deelnemen aan commissievergaderingen (sociaal, bestuur en middelen en/of commissie ruimte);
 • zoveel mogelijk de wekelijkse fractievergaderingen bijwonen;
 • contacten onderhouden met organisaties, kiezers en het bezoeken van bijeenkomsten;
 • de fractie ondersteunen met organisatorische en/of administratieve zaken.

Na een inwerkperiode kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden tot meer actieve politiek inhoudelijke input. Denk hierbij aan het opstellen van technische/politieke vragen, het meeschrijven aan moties, bijeenkomsten organiseren of je meer richten op PR en communicatie.

Heb je na het lezen ook zin gekregen om aan de slag te gaan als commissielid of wil je meer weten over de werkzaamheden of denk je op een andere manier onze fractie te kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Sasja Spek op 06-29 43 01 24 of mail naar sasja@spa-alkmaar.nl

Tussen hoop en vrees las ik het artikel ‘minder vaak een bus, maar sneller op school’. Na een paar regels lezen verdween de hoop die ik ergens nog voelde sneller dan de sneeuw van afgelopen week. Dit kan niet waar zijn. Deze nieuwe dienstregeling brengt ons helemaal nergens meer.

Ouderen of mensen die minder goed ter been zijn mogen en kunnen zo niet eens meer met de bus. In onze historische binnenstad kun je nog uitstappen bij de Kanaalkade en de Nassaulaan en dat was het dan. Hoe komen de mensen bij de Grote Kerk Alkmaar of TAQA Theater De Vest? Waar zo veel wordt georganiseerd en de stad levend en bruisend houdt.

Een lekker hapje eten, een middagje shoppen of gewoon een kop koffie met gebak wordt zo langzamerhand een uitgestorven bezigheid. Allemaal thuis voor de buis of noodgedwongen in de auto of een taxi nemen. De fiets moet namelijk ook in de stalling in verwegistan. Het kleine beetje conditie wat er nog is wordt hier niet beter op. Hoefplan heeft nog steeds geen rechtstreekse verbinding met het zo belangrijke ziekenhuis. Snappen Provinciale bestuurders de noodzaak eigenlijk wel?

En dan de jongeren. Sneller op school? Als je eerst met de fiets naar de bushalte moet, want lopen is te ver (waar kan je fiets staan?) en vervolgens rijdt er maar 1x per uur een bus heen en terug maar gelukkig wel langs je school. Dat dan weer wel. Dat je 2x moet overstappen en vervolgens een kwartier moet lopen omdat de tijden totaal niet aansluiten op de schooltijden vergeten we voor het gemak maar even.

Dan komt er binnenkort de Europese School bij Station Alkmaar Noord. Oh wacht.. vandaar gaat de bus ook maar 1x per uur. Even als voorbeeld; stel je woont in Petten, er is geen treinverbinding vanuit Petten naar de Europese School, dus ben je afhankelijk van de bus. Helaas pindakaas.

In het verkeer heet dat anticiperen, vooruitdenken in gewoon Nederlands. Worden de geuite zorgen van de bestuurders van Alkmaar en haar inwoners wel serieus genomen door de provincie Noord-Holland. Dit lijkt meer op korte termijn visie en winst in plaats van een gezonde blik op de toekomst die aansluit bij de mobiliteitsvisie van onze stad.

Houd alle delen van de stad bereikbaar voor iedereen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn.

Sasja Spek

Fractievoorzitter

Burgemeester A. Schouten en Raadslid S. Spek

Vorig jaar en afgelopen jaar zijn er kennismakingsgesprekken ingepland met de raadsleden en burgemeester Schouten voor een persoonlijke kennismaking. Eerder was Peter van der Heijde al op pad geweest en dit keer was Sasja Spek aan de beurt.

Sasja heeft gekozen voor de pluktuin van Geesje als locatie voor het gesprek. Het was een beetje miezerig maar dat mocht de pret niet drukken.

Pluktuin van Geesje is een plek voor iedereen om te genieten en kennis te nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden.

Na een mooie rondleiding en uitleg over de plek werd er afgesloten met een kop thee en een heerlijke courgettetaart. De zelfgeplukte bloemen mochten mee naar huis.

Sasja Spek, Michel Engelsman, Peter van der Heijde, Mieke Beemsterboer, Peter Soonius en Arjen Vroegop.

De vermindering van het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Alkmaar en Haarlem en Alkmaar is een gevaarlijke ontwikkeling. Reizigers verdwijnen uit de trein en komen niet meer terug. En dat kan leiden tot een negatieve spiraal.

Dat zeggen vier politieke partijen in Heiloo en de Senioren Partij Alkmaar in reactie op het voornemen van NS om de intercity’s tussen Haarlem en Alkmaar af te schaffen en het aantal op vrijdag tussen Amsterdam en Alkmaar te verminderen.

Ook het schrappen van de helft van de intercity’s op vrijdag helpt niet mee, zegt Sasja Spek van de Senioren Partij Alkmaar. ,,Precies op de dag van de kaasmarkt is de stad slechter bereikbaar. De aansluiting op buslijnen in Alkmaar verslechtert. En mensen vanuit het noorden moeten dan een kwartier op station Alkmaar wachten op hun verbinding naar Haarlem. Dat is ook niet fijn.’’ De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft al vragen gesteld aan het college in Alkmaar hierover.

Er komt in elk geval al formele actie vanuit de gemeenten die een station hebben aan het traject Haarlem-Alkmaar. De colleges van b en w van Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar gaan een gezamenlijke ’zienswijze’ geven op het besluit van NS.

Raadslid Peter van der Heijde ging op pad met de burgemeester. Peter had gekozen voor Abbey Road in het Beatles museum in Alkmaar op de Pettemerstraat. Het doel van dit bezoek was om de burgemeester kennis te laten maken met specifieke plekken in Alkmaar, die de burgemeester nog niet eerder heeft bezocht.

De werkzaamheden aan de Laat-west zijn afgerond, hét moment waar we samen naartoe geleefd hebben. Reden dus voor een feestelijke opening. Zaterdag 1 juli werd de nieuwe Laat-west officieel geopend door wethouder Christiaan Peetoom. Dit werd gevierd met alle bewoners van de Laat en omgeving, ondernemers en betrokkenen. Ook raadslid Peter van de Heijde was van de partij namens SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Nadat Arie Epskamp (de oprichter van de SeniorenPartij Alkmaar) de wethoudersfunctie heeft aangenomen namens de partij 25 mei 2023, is Sasja Spek de nieuwe fractievoorzitter geworden en is Peter van der Heijde geïnstalleerd als raadslid.