“ Hard aan het werk voor senioren”

UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!

“VIJF (!) VAN DE ZEVEN WETHOUDERS NIET UIT ALKMAAR!!

COALITIEPROGRAMMA ZONDER FINANCIËLE PARAGRAAF

7 juli is het nieuwe college, bestaande uit Groen Links, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en de ChristenUnie benoemd. De verkiezingsuitslag gaf aan dat er behoefte was aan een brede coalitie, van links tot rechts en middenpartijen. Er was géén overtuigende winnaar. Helaas heeft Groen Links, met de steun van alle linkse partijen én het CDA, onder leiding van Gosse Postma een linkse coalitie tot stand gebracht. Chaos troef!

Concept akkoord werd niet met de overige partijen gedeeld maar uitsluitend met de pers, een door de oppositie verzocht kennismakingsgesprek met de a.s. wethouders werd hooghartig van de hand gewezen! Waarom zou je ook? Aan grote onbekenden geef je de stadsportemonnee van 400 miljoen in handen! Mogen we daar iets meer van weten dan alleen een naam?

Vijf van de zeven wethouders komen niet uit Alkmaar!

Ze wonen elders in de provincie en dat gaat de gemeente Alkmaar dus extra geld kosten aan reis- en verblijfkosten voor deze interimbestuurders. Daar gaat de burger van Alkmaar dus aan meebetalen!!

Geen financiële dekking!!

Het gepresenteerde coalitieakkoord staat bol van de ambitie, dat hoort ook zo maar daarbij hoort ook een fatsoenlijke dekking. Dit akkoord bevat géén financiële paragraaf. Dat komt later nog, aldus de fractieleider van Groen Links. Dus weten de Alkmaarse burgers, bedrijven én de oppositie financieel nog steeds van niets. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) voorspelt u hogere gemeentebelastingen, hogere parkeertarieven. Hoe moeten al die voornemens anders worden betaald?

Postduifbestuurders!!

Onze mooie gemeente verdient een stabiel dagelijks bestuur, niet een bestuur wat maar steunt op één zetel meerderheid en bezet door postduifbestuurders.

Op de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kunt u rekenen!