“Hard aan het werk voor Senioren”

COALITIEAKKOORD ONVOLDOENDE GEDEKT

ENERGIEKOSTEN TORENHOOG

INSPRAAK EN BETROUWBAARHEID

Coalitieakkoord financieel onvoldoende gedekt:

Het gepresenteerde coalitieakkoord staat bol van de ambitie, dat hoort ook zo maar daar hoort ook een fatsoenlijke financiële dekking bij. Het gepresenteerde uitvoeringsprogramma bevatte geen voldoende financiële onderbouwing van de plannen. Duidelijk was wel dat er een flinke greep uit de reserve werd gedaan en de gelden vanuit het Rijk, € 38 miljoen, volledig werd ingezet. De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft tijdens de raadsvergadering haar grote zorg uitgesproken over dit financieel beleid.

Energiekosten torenhoog:

Weth. Mulder (GROEN LINKS) kreeg tijdens een tumultvolle raadsvergadering veel kritiek over het aangaan van een energiecontract van ruim € 13,5 miljoen euro. Een stijging van € 10 miljoen euro !! De coalitiepartijen vonden dat het allemaal wel kon maar de oppositie wees op het uitsluiten van de gemeenteraad en het dus niet respecteren van het budgetrecht van de gemeenteraad. Op de vele vragen van de oppositie moest weth. Mulder vrijwel altijd of het antwoord schuldig blijven of kwam met nietszeggende opmerkingen. De coalitie volgde kritiekloos. Zelfs een motie van de oppositie om het proces over te doen werd hooghartig van de hand gewezen. Een motie van treurnis volgde. De inwoners worden dus geconfronteerd met een energiekosten toename van € 10 miljoen euro en dat wordt betaald uit UW belastinggeld!!

Inspraak en betrouwbaarheid:

Tijdens de fusie van Alkmaar en de Schermer zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgesteld in de gemeenteraad van Schermer op 21 juni 2012. Die afspraken vormen de basis voor het fusieakkoord. Eén van de afspraken betrof het niet plaatsen van windturbines. Dat was een te grote inbreuk op het cultuurhistorisch landschap. De meerderheid van de gemeenteraad van Alkmaar heeft die afspraak naast zich neergelegd en gaat akkoord met het plaatsen van windturbines en dat ook nog eens zonder een fatsioenlijke inspraakprocedure. Hoe zou die kloof tussen politiek en bewoners toch ontstaan zijn? Bestuurlijke onbetrouwbaarheid!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft zich gehouden aan de destijds met de inwoners van Schermer vastgelegde afspraak en zo hoort het o.i. ook. Afspraak is afspraak!

Welkom aan ons nieuwe commissielid:

Met ingang van november 2022 is Anita Van Ingen Schenau – Wijker benoemd tot commissielid Bestuur en Middelen en daarmee is ons team commissieleden compleet.

Anita Van Ingen Schenau – Wijker
Peter vd Heijde
Sasja Spek

Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie:

Arie Epskamp: 06-41755123

a.epskamp@spa-alkmaar.nl

Cor van Vliet: 06-51422288

c.vanvliet@spa-alkmaar.nl