INSPRAAK EN BETROUWBAARHEID BESTUUR

Tijdens de fusie van Alkmaar en de Schermer zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 21 juni 2022. Die afspraken vormen de basis voor het fusieakkoord. Een van de afspraken betrof het niet plaatsen van windturbines. Vastgelegd, blz 26, doc. Trots op de Schermer, dat er géén windturbines zullen worden geplaatst in de Schermer. Ondanks dat het plaatsen o.i. een grote inbreuk is op het cultuurhistorisch landschap wordt, ook nog eens zonder een fatsoenlijke inspraakprocedure, door de meerderheid van de gemeenteraad voorbij gegaan aan de met de Schermer vastgelegde afspraak. Een woord: bestuurlijke onbetrouwbaarheid!