Nieuwsbrief 1 2013 SeniorenPartij Alkmaar

 

           senioren                                                                                                                               

NIEUWSBRIEF NO: 1-2013
SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

 

 

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken.

Dreigende sluiting van Alkmaarse buurt-en wijkcentra:

Er is een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de dreigende sluiting van Alkmaarse buurt- en wijkcentra. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt het college zijn begroting sluitend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Het college stuurt aan op paracommercie bij de buurthuizen en dat is oneerlijke concurrentie. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kan van vrijwilligers niet gevraagd worden een buurtonderneming op te zetten. Dat zou ook moeten gebeuren om de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren, in De Mare open te houden.

Het College van Burgemeester en Wethouders nam onze brief voor kennisgeving aan!!

Miljoen voor ouderen:

Bij de totstandkoming van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim één miljoen euro voor ouderen.  Dat is ook zeker nodig, wij vroegen aan de raadsgriffie van Alkmaar de meest recente nota ouderenbeleid op. Wij kregen toen toegezonden het WMO beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke nota ouderenbeleid. De laatste dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012.  

Het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging. WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtigheid met de uitgaven. Nu is er een toezegging voor één miljoen euro zonder beleidsvoornemens. Wij pleiten ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Ook deze brief nam het College van Burgemeester en Wethouders voor kennisgeving aan!!

 Conferentie Zilveren kracht in opmars:

De gemeente Alkmaar organiseert 25 mei a.s. een interne conferentie onder de naam: “zilveren kracht in opmars”. Men wil, aldus een artikel in de Alkmaarsche Courant, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de indruk dat genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan!! UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar!! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.

Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijk plaatsbare jongeren aan het werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken.  Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken en een musical opvoeren is ons veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingscentrum de Vlijthof in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn een groot voorstander van het houden van zo’n conferentie maar wij verwachten dan dat er naast mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch senioren beleid.

Zodra er gelegenheid is om in te spreken over dit onderwerk bij de raadscommissie en/of gemeenteraad maken we daar gebruik van.

Relatie met de landelijke 50lus partij:

De voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft op verzoek van 50plus gesproken met een vertegenwoordiger van die partij.  Er werd gezocht naar de mogelijkheid om te komen tot nauwe samenwerking tussen de ouderenpartijen/seniorenpartijen en 50plus. De suggestie van 50plus was om lokale seniorenpartijen te ondersteunen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Richting de verkiezingen 2018 zou dan moeten worden bezien of samengaan een optie zou zijn.  Als voorlopige tegenprestatie zouden de plaatselijke partijen in hun uitingen naar buiten toe moeten vermelden dat die partij met 50plus gelieerd is. Echter, 50plus heeft nu aangegeven dat er geen sprake meer kan zijn van het liëren of een samen presenteren van de partij met een lokale seniorenpartij waar dan ook in Nederland. Alle ontwerpen voor het nieuwe briefpapier e.d. weer in de prullenbak.

Kortom: de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gaat onafhankelijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in!

Voorbereidingen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma 2014:

U kunt als leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kandidaten voordragen voor een plaats op de kandidatenlijst t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Deze namen kunt u schriftelijk doorgeven aan het secretariaat t.a.v. mw. Ank Rademaker.

Aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma kunt u eveneens schriftelijk toesturen aan het secretariaat.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Arie Epskamp

Telefoon: 06-41755123

Secretaris:  Ank Rademaker

Telefoon: 06-25016016

Penningmeester: Koos Boersen

Telefoon: 072-5618303   

Secretariaat :

Karinthiëstraat 12
1827 EP Alkmaar
Tel: 06-25016016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *