Artikelen door info@multi-action.nl

“Hard aan het werk voor Senioren”

COALITIEAKKOORD ONVOLDOENDE GEDEKT ENERGIEKOSTEN TORENHOOG INSPRAAK EN BETROUWBAARHEID Coalitieakkoord financieel onvoldoende gedekt: Het gepresenteerde coalitieakkoord staat bol van de ambitie, dat hoort ook zo maar daar hoort ook een fatsoenlijke financiële dekking bij. Het gepresenteerde uitvoeringsprogramma bevatte geen voldoende financiële onderbouwing van de plannen. Duidelijk was wel dat er een flinke greep uit de reserve […]

INSPRAAK EN BETROUWBAARHEID BESTUUR

Tijdens de fusie van Alkmaar en de Schermer zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 21 juni 2022. Die afspraken vormen de basis voor het fusieakkoord. Een van de afspraken betrof het niet plaatsen van windturbines. Vastgelegd, blz 26, doc. Trots op de Schermer, dat er géén windturbines zullen worden […]

COLLEGE( PARTIJEN) HEBBEN GEEN BOODSCHAP AAN OPPOSITIE!

Weth. mulder ( GROEN LINKS) kreeg tijdens een tumultvolle raadsvergadering veel kritiek over het aangaan van een energiecontract van ruim 13, 5 miljoen euro. Een stijging van 10 miljoen euro (!). De coalitiepartijen vonden dat het allemaal wel kon maar de oppositie wees op het uitsluiten van de gemeenteraad en het dus niet respecteren van […]