Artikelen door Sasja Spek

GGD in rustiger vaarwater!

De afgelopen jaren werden de discussies met betrekking tot de GGD gekenmerkt door financiële problemen. Onze fractie heeft de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor een strenge bestuurlijke aanpak.  Bij de start van het huidige college kwam de portefeuille GGD onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Arie Epskamp te liggen. Bij de behandeling van de GGD cijfers […]

Essentiële huishoudelijke apparaten voor alle burgers

Subsidieregeling voor witgoed Een deel van onze mensen heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn. De beste aanpak is een betaalde baan, maar waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden moet de gemeente een vangnet bieden. Er zijn vele goede regelingen die ondersteuning bieden. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ondersteunt een […]

Een algemeen vuurwerkverbod ja of nee?

Op 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. In Alkmaar kunt u dan ook stemmen vóór of tegen een algemeen vuurwerkverbod. Hiervoor heeft de gemeenteraad een referendum uitgeschreven. ‘Een referendum is een ‘volksstemming’. Inwoners van Alkmaar die stemgerechtigd zijn mogen zich uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. In dit geval: een algemeen vuurwerkverbod. Je kunt […]

Ondersteuning van de raadsfractie: het commissielid

De raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar bestaat uit 2 raadsleden. Voor goede uitoefening van hun taken hebben zij praktische en inhoudelijke ondersteuning nodig van commissieleden. In Alkmaar mag elke fractie 3 commissieleden voordragen voor benoeming. Zij hebben zitting in één van de raadscommissies en voeren namens de fractie het woord en brengen advies uit. Elke […]

Historisch moment in de raad van Alkmaar

Donderdag 18 april was een historisch moment in de raad van Alkmaar. Er stonden belangrijke stukken op de agenda. En deze stukken zijn allemaal aangenomen. Raadsvoorstel ingebruikname Robonsbosweg De SeniorenPartij Alkmaar is blij dat, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de Robonsbosweg ingezet wordt als opvanglocatie voor maximaal 150 asielzoekers, tijdelijke huisvesting aan maximaal 150 Alkmaarse […]

De Bestevaerbrug – eerst uitzoeken, dan beslissen

Een belangrijk onderwerp vandaar dat we de brugontwikkeling ook in het coalitieakkoord hebben opgenomen. Om aan de Alkmaarse woonbehoefte te kunnen voldoen moeten er enorm veel huizen worden gebouwd. De ontwikkeling rond het bedrijventerrein Oudorp is zo’n gebied waar een bouwontwikkeling kan plaatsvinden maar daarnaast zijn er ook nog bedrijven die een plek moeten vinden […]

In het nieuws: nieuwe busregeling Connexxion zorgt in Alkmaar voor vervoersarmoede. 

Nieuwe busregeling Connexxion zorgt in Alkmaar voor vervoersarmoede. ’De Hugohopper is helemaal geen slecht idee’ | Noordhollands Dagblad Ouderen en bewoners die slecht ter been zijn, komen met het openbaar vervoer in Alkmaar steeds moeilijker op hun plaats van bestemming. „Eenzaamheid ligt daardoor op de loer”, constateren Sasja Spek en Tiny Opdam van de Seniorenpartij […]

Raadsvoorstel Seniorenagenda unaniem aangenomen!

In ons verkiezingsprogramma stond prominent opgenomen het realiseren van een seniorenagenda. Tot ons groot genoegen is afgelopen donderdag de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel van de Seniorenagenda. Het gaat om de volgende onderwerpen: * informatie dichtbij en toegankelijk * preventie en gezondheid * wonen (herintroductie seniorenlabel) * bestaanszekerheid/financiële hulp * versterken vrijwilligerswerk en […]

Met de Alkmaarse stadsbus op weg naar.. nergens

Tussen hoop en vrees las ik het artikel ‘minder vaak een bus, maar sneller op school’. Na een paar regels lezen verdween de hoop die ik ergens nog voelde sneller dan de sneeuw van afgelopen week. Dit kan niet waar zijn. Deze nieuwe dienstregeling brengt ons helemaal nergens meer. Ouderen of mensen die minder goed […]