Artikelen door Arie Epskamp

“ Hard aan het werk voor senioren”

UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET! “VIJF (!) VAN DE ZEVEN WETHOUDERS NIET UIT ALKMAAR!! COALITIEPROGRAMMA ZONDER FINANCIËLE PARAGRAAF 7 juli is het nieuwe college, bestaande uit Groen Links, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en de ChristenUnie benoemd. De verkiezingsuitslag gaf aan dat er behoefte was aan een brede coalitie, van links tot rechts […]

Uitnodiging verkennend gesprek formatie

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

BEDANKT KIEZERS VAN ALKMAAR

VOOR UW STEM OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA). WIJ GAAN WEER HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN, VOOR EEN VEILIG ALKMAAR, MET BETAALBARE WONINGEN, WAAR DE LASTEN LAAG BLIJVEN, GEZELLIG KUNT WINKELEN IN EEN GOED BEREIKBARE STAD! DE SENIORENPARTIJ BEDANKT U ZEER VOOR HET VERTROUWEN!

Geen hernieuwde opvang statushouders in AZC De Vluchthoef

GEEN HERNIEUWDE OPVANG STATUSHOUDERS IN AZC DE VLUCHTHOEF AFSPRAKEN MET DE OMWONENDEN NAKOMEN VOORSTEL VAN B. & W. AFWACHTEN. Geachte bewoners, Tijdens de extra raadsvergadering van 13 september 2021 werd ruim aandacht besteed aan de oproep van het COA om in Alkmaar statushouders te huisvesten b.v. in het AZC De Vluchthoef. Voor de helderheid, het […]

Financiële kater voor gepensioneerden

“HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN”FINANCIËLE KATER VOOR GEPENSIONEERDENDAAROM GÉÉN VERHOGING LOKALE BELASTINGEN!UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!INITIATIEFVOORSTEL SAMENHANGEND SENIORENBELEIDBesteedbaar inkomen achteruit:Gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële klap te verwerken. Het besteedbaar inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stellen de economen van de ABN AMRO.Wat kunnen we […]

Voorwoord:

De fractie van de Seniorenpartij Alkmaar verdiept zich, hoe kan het ook anders, in de rol en positie van senioren in Alkmaar. Het is een steeds groter wordende groep in Alkmaar die zorg en aandacht verdient. De Seniorenpartij Alkmaar stelt zich op het standpunt dat, waar de doelgroep Senioren (55-plussers) inmiddels boven de 40% van […]